Hardheid en zachtheid willen in balans samenwerken. Het is als Yin & Yang.
De stroom van het leven, in heelheid en harmonie.
In de huidige wereld is een tendens om zachtheid te vergeten en daarmee krijgt hardheid de overhand en leidt tot geweld. De media toont ons dagelijks tot wat voor taferelen, dit kan leiden.
Vrede en harmonie zijn ver te zoeken.
Wanneer zachtheid en hardheid samenwerken, dan geeft ons dit de kracht om vorm en richting te geven in de zichtbare wereld van materie

Deze 2 polen van dezelfde levende intelligentie dienen ons wanneer ze in ieder individu
in heelheid mogen samenwerken.
Twee kwaliteiten (het mannelijke en het vrouwelijke), verschillend in hun eigenschappen,
echter gelijkwaardig in hun eigenheid.