Ik schrijf dit stuk niet alleen voor ouders, maar voor alle volwassenen. Zodat je aandacht kunt gaan schenken aan hoe je als ziel, embryo, baby deze wereld bent binnengekomen.

Er is een grote mate van openheid en gevoeligheid. De verbinding met het lichaam is zeer belangrijk, omdat dit de directe (tastbare en voelbare) verbinding met Zijn is. De uiterlijke uitdrukking, tussen jouw binnenwereld en de omgeving.

De verbinding met je ware natuur, je Bron.

Hoe was het voor jou als kind? Wat herinner je je nog? Hoe is het contact en de verbinding met je eigen lichaam?

Voor mij is leven, een stille, onzichtbare intelligentie. Ze kan echter op allerlei manieren in beweging komen en zichtbaar worden. Dat is het mysterie.

Zo moeilijk in woorden te beschrijven, echter zo voelbaar als ik in verbinding met mijn lichaam blijf.

 

                                    

 

Elk kind heeft zijn eigenheid en het is onze taak als volwassene om het kind in deze eigenheid te zien
en te ontvangen hier op aarde. We moeten als het ware samenwerken met de onzichtbare intelligentie, die het bestaan van dit kind mogelijk maakt.

Of we hier handig in zijn, heeft alles te maken met hoe we zelf zijn ontvangen door onze ouders en omgeving. En of we gedurende onze volwassenheid aandacht hadden voor onze innerlijke belevingswereld en al doende wijzer zijn geworden.

In je rol als ouder ben je net zo goed leerling als leraar. Wanneer je dit kunt zien, heb je al veel gewonnen. Want het betekent dat je fouten mag maken en dat het niet erg is om dit toe te geven.
Zelfs of juist aan je kind.

Bevestig kinderen in hun fysieke lichaam, door aanraking en bijvoorbeeld door benoemen en verwelkomen van alle lichaamsdelen.

Het is naar mijn idee allemaal heel persoonlijk wat de ziel voor ervaringen wil opdoen in dit leven. Astrologie geeft handvatten waar je mee kunt werken, om meer inzicht te krijgen in hoe je eigen kleur of dat van je kind(eren) eruit ziet.

Zelf ben ik dit leven binnengekomen met een sterke herinnering aan het 'Licht van Thuis'. Dat mijn Zon in Vissen staat verhelderd veel over mijn sfeer gevoeligheid en mijn affiniteit met de onzichtbare,
spirituele wereld.

 

                                                           Vis, Sterrenbeeld, Horoscoop, Astrologie

 

Mede hierdoor heb ik de aardse wereld heel lang als een nare plek ervaren. Zaken als duisternis, pijn en afscheiding komen bij mij heftig binnen, en als kind begreep ik niet wat er gebeurde.

Sensitieve, bewuste en begrijpende ouders hadden mij hierbij kunnen helpen.

Mijn eigen ervaringen hebben ervoor gezorgd, dat ik de persoonlijke groei van mensen naar meer bewustheid en gevoeligheid, als heel wezenlijk ben gaan zien. Want hiermee krijgen we betere antennes voor de gevoeligheid van onze kinderen en de eigenheid van andere mensen.

 

Hieronder een citaat uit het boek ‘ongekend hoogbegaafd’ door Jacqueline Lucas.

(Ik zelf had het idee, dat hoogbegaafdheid te maken heeft met intelligentie, en dan vooral
heel goed kunnen leren. Na het lezen van dit boek, kijk ik hier anders naar. Het onderstaande citaat, laat denk ik wel zien wat ik bedoel )

Op het moment dat de gaven niet ontvangen, niet begrepen worden, gaat het kind uit het contact. De afwijzing is te pijnlijk. Het probeert nieuwe pijn te voorkomen. Bij een kind dat heel snel is en snel reageert, kan de beschadiging die plaatsvindt heel snel en voor de buitenwereld ongemerkt zijn. Dan is er een afgesloten kind. Ongemakkelijk. Dan lijkt het kind zelf het probleem. Maar het is een reactie.

Voor een volwassene die als dat kind was, is het de kunst hier weer uit te groeien en ruimte te vinden voor nieuwe ervaringen. De pijn te dragen en het hart weer te openen. Het verlangen met zichzelf tevoorschijn te komen, en nieuw leven in te blazen.


Intellectuele cognitieve kwaliteiten worden in onze samenleving, kijk naar de regulier scholen, hoger gewaardeerd dan praktische intelligentie. Er ligt meer nadruk op dan op creatieve, sociale of emotionele intelligentie.

Hoewel ik veel herkenning vind in hoogbegaafd zijn, voel ik me bij een puur intellectuele benadering niet erg thuis. Slim zijn, en doen, is in mijn beleving iets anders. Het omvat meer. Het denken heeft eigen kwaliteiten, biedt de mogelijkheid tot analyse en het beschouwen van de verhoudingen. Maar het bestaat niet los van andere vermogens en van onze beleving. Ook al kun je dat wel denken.

De theorie die in 2007 is voortgekomen uit een Delphi-onderzoek betreft een samenspel van zijn, denken, voelen, willen, doen en waarnemen op een hoog niveau. Een IQ-test meet alleen één aspect hiervan.

 

Goed onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen vereist een omgeving waarin een uitgangspunt is: iedereen is anders. Als het leuk is dat iedereen anders is, mag je dus ook dommer zijn, mag je slimmer zijn, sneller, op dit gebied snel en op dat gebied langzaam zijn. Dat lijkt me een belangrijke omslag.

Ja. Nu is de norm: iedereen is gelijk. Iedereen wordt dan ook vanuit die norm benaderd. Vanuit die gelijkheid krijg je toetsen en hoor je of je boven of onder het gelijke zit.

 

Ohhh wat was ik graag als kind in zo’n omgeving opgegroeid. Een school met leerkrachten, die een sfeer creëren waarin ieder kind anders mag zijn. En dat dit anders zijn wordt ondersteund.

 

Het ‘Licht van Thuis’ waarover ik het had, wat het meest voelbaar is in mijn hart, vertelt over een andere wereld, die we als mensheid kunnen creëren.

Wat kan ik doen voor de wereld en mijn eigen werkelijkheid, als ik andere gedachten en emoties ga kiezen?

Ik wil in een gelukkige, vreedzame en overvloedige wereld wonen. Innerlijk hunker ik naar harmonie en vrede en ik wil geloven dat het mogelijk is. Mijn gedachten in die richting bewegen.

 

Volgens mij kunnen we als mens het meest groeien, als we fysiek, emotioneel en onze gedachten in gelijke mate aandacht willen geven. Niet op voorhand om het allemaal te willen veranderen,
maar om het simpelweg te ervaren en gade te slaan.

Eerlijk kijken, nieuwsgierig zijn en vragen stellen.

Als je dit met toewijding doet, dan kun je als mens pijn en zwaarte oplossen en hoeft dit niet over te gaan op volgende generaties. Het kan je eigen leven verbeteren doordat je het niet via fysieke dan wel psychische aandoeningen hoeft uit te werken. Als je individueel pijn oplost, dan doe je dit voor het totale collectieve bewustzijn. Je brengt jezelf en anderen verder. Doordat het zeker op korte termijn allemaal niet zo tastbaar is, kunnen veel andere krachten ons weer wegvoeren van dit pad.
Vandaar dat we bewustheid zo hard nodig hebben.


Ergens moet er een idee of vraag in je leven. Wat kom ik hier eigenlijk doen op deze aarde?

Lijkt het je aannemelijk dat naar school gaan, werken, een gezin stichten en doodgaan het enige is? Of is het de bedoeling, dat we in het bovenstaande decor nog iets anders bewerkstelligen?

 

 

Ik herinner me hoe ik, als ik wakker werd, mijn moeders gezicht zag en dan bevangen werd door het overstelpende verlangen haar te omhelzen. Ik wist niet dat deze emotie liefde heette. Het was namelijk volmaakt natuurlijk om lief te hebben. Hetzelfde gevoel had ik ook voor mijn speeltjes, de kat en de hond.

Ik leefde mijn leven in mijn volle heelheid.
(citaat: Don Miguel Ruiz)  

 

 

Velen van ons hebben niet deze vroege herinnering aan heelheid. Aan Liefde. Volgens mij een gevoel of ervaren, waar je onbewust weet, dat je verbonden bent.
Dit is innerlijk, intuïtie, hart, ziel en sterk verbonden met aanwezig zijn in je lichaam.
Je hebt er geen taal of denken voor nodig.

Ik voel een sterke motivatie om te willen communiceren over dit terrein, dit onderwerp. Voor mij hoort het bij een gevoel van vervulling en zingeving.

Intuïtief ben ik op het spoor van de massage gezet, ik heb geluisterd naar een innerlijke stem, die dit aan me meldde. En inmiddels heb ik zelf vele malen kunnen ervaren, hoe er tijdens een massage van mijn lichaam, een toegangspoort ontstond naar deze wereld zonder taal. Voor mij zijn de aanrakingen in diverse massages heel belangrijk geweest om dichter bij mijn ware natuur te komen. Om weer enig idee te krijgen hoe het is om deze heelheid (Liefde) in mijn eigen innerlijk te ervaren.
Massage met zijn diverse vormen van aanraking is één van de manieren geworden waarop ik kan communiceren en delen over dit onderwerp. Het is absoluut veel bezielder, dan ik hier in staat ben om het op te schrijven.

Soms lukt de communicatie met woorden wel en daarnaast vind ik het combineren met foto’s of afbeeldingen erg leuk en behulpzaam.
Verbinding met je innerlijk, op enige manier deze heelheid ervaren, is volgens mij essentieel om zowel jezelf, als anderen om je heen werkelijk waardevol te vinden.
En wanneer je jezelf en de wereld om je heen waardevol vindt, dan ontstaat er ander gedrag. Je maakt andere keuzes. En ik bedoel het hier niet als een concept, omdat je hebt geleerd dat het zo hoort.
Ik doel op een diep, innerlijk gevoeld besef van waardevol zijn.

Voor mij is het een terrein waar ik veel mee bezig wil zijn. Omdat ik ervaar hoeveel het me brengt.
Meer vreugde en een gevoel van werkelijk leven.

 

 

 

Zeehonden raken verstrikt in visnetten. Er drijft zoveel rommel in zee.

Opgevangen in de zeehondencrèche van Pieterburen maken ze een goede kans.
Op andere plekken in Nederland wordt tevens voor zeehonden opvang gezorgd.

 

Probeer u even voor te stellen. U bent Moeder Aarde en u bent de oceaan.

 

Zou je dan als afvalbak gebruikt willen worden?

Wil je een andere visie op jezelf en op de wereld om je heen ontwikkelen,
dan kun je jezelf dit soort vragen stellen.

Voor mij zijn dit altijd logische vragen en makkelijke voorstellingen geweest; ik ben geboren met een soort natuurlijk besef van de verbinding met alles, en zeker met de natuur om me heen.

Wanneer je dit besef niet van nature hebt, dan kan ik me voorstellen dat je er wellicht helemaal niet mee bezig bent. Het is waarschijnlijk ook heel lastig om je hiervan een voorstelling te maken.
Toch denk ik dat het de bedoeling is, dat we als individu (als mens) weer leren, dat we verbonden zijn met alles om ons heen. Want alleen dan zullen we bereid zijn om naar ons handelen te kijken en het eventueel aan te passen.

Je kunt je laten inspireren door alle mensen, die hiervoor warm lopen en er aandacht voor vragen.
Kijk hoe je zelf kan bijdragen.

Soms iets geven, soms iets laten en soms iets op een andere manier doen.

 

 

Het kan je heel veel vreugde en vervulling geven.

Word je bewust van de Aarde waarop je leeft! En alle mede schepselen met jou.

 

 

Zorgzame geneeskunde richt zich op gezond zijn en blijven. Je bent je eigen arts en wat je voornamelijk nodig hebt is een goed contact met het onzichtbare deel van jezelf.

Als je begint met opruimen, dan moet je alles eerst is goed bekijken, van wat je allemaal hebt verzameld. Nu is het eigenlijk niet anders. Welke gedachten leven er in je hoofd? Wat voor ideeën neem je aan als waar? Welke overtuigingen zijn er?

Tijdens de massage ben je je eigen inspiratiebron.
Ik beleef dit zo, omdat juist de aanraking van mijn fysieke lichaam ervoor zorgt, dat ik me bewust wordt van iets diepers. Een onzichtbare, onstoffelijke laag die voorbij mijn ‘denken’ gaat.
Deze energie is veel groter, dan mijn tastbare lijf, maar huist daar wel degelijk en zorgt er onophoudelijk voor, dat alles functioneert.

Als we massaal blijven geloven, dat we ons denken en ons lichaam zijn, dan stagneren we.
Het blijft de mensheid, dan ontbreken aan visie en we kunnen nu al waarnemen, zoals ook Ivan Wolfers opmerkt in zijn afscheidsrede, dat dit zeker onze gezondheid raakt.

De pandemie van het coronavirus is hier een uitdrukking van.

De mogelijkheden om verbonden te zijn (internet, mobiele telefoon etc..) heeft de afgelopen decennia een enorme vlucht genomen. In de coronacrisis was de oproep “voor elkaar en met elkaar”. En voor mijn gevoel gaan we toch steeds meer uit het werkelijke ‘contact’.

Mede omdat we steeds meer het contact met ons onstoffelijke, energetische deel verliezen. Dit onzichtbare deel wat we juist allemaal met elkaar delen. Mensen, dieren, planten, mineralen
en 'ja' ook coronavirussen.

De meest invloedrijke delen van onze maatschappij, zoals de overheid, wetenschap, gezondheidszorg, onderwijs en bedrijfsleven geloven met name in ‘denken’ en kennis. Echter.....

Een mening is geen kennis. Informatie geen inzicht.(Ivan Wolfers)

Dit diepere, onzichtbare deel van mezelf, dit deel dat zich voor mij erg op de gevoelslaag afspeelt, daar schuilt wijsheid en weten. Vanuit hier luister ik naar mijn hart en intuïtie.
Vanuit hier kan ik veranderen, doordat er andere gedachten ontstaan.

 

            

 

Zo kan er een andere visie op gezondheid ontstaan. Je hebt een verbinding met buik en hart nodig.
Dit zijn denk ik beiden plekken waar we onze energetische eigenheid beter waarnemen.

Voor het proces van verandering en onderzoeken van ideeën, mag je met een alerte geest naar de gedachten van jezelf en van je medemensen kijken. Omdat de meerderheid iets gelooft, wil dit nog niet zeggen, dat het waar is.

Geloof mij niet, geloof de ander niet en geloof ook jezelf niet (Michael Ruiz)
Zeker in onze huidige maatschappij met al zijn meningen en informatie. Blijf alert
en kritisch (tevens t.o.v. jezelf) en dit is in mijn optiek absoluut geen complotdenken.

Alle aspecten van onze samenleving raken direct of indirect onze gezondheid.
Als je werk maakt van de verbinding met het onstoffelijke deel van jezelf; het deel dat
altijd compleet en heel is, dan heb je een middel in handen om je gezondheid te bevorderen.

Het is zoveel liefdevoller, dan het zoveelste bericht of gedachte beladen met ‘angst’.

Je bent welkom bij Aanraking om te komen ervaren en om te beginnen met opruimen.
Ik wil je graag ontmoeten.