Innerlijke groei is geen therapie waar veelal een begin en een einde aan zit. Het leven nodigt ons altijd uit om te groeien. En het is een doorlopend gegeven.

Als we ons al vroeg in ons leven bewust worden van dit gegeven en we bereid zijn om het te verwelkomen, dan denk ik dat deze ontwikkeling al spelend en dansend kan verlopen. Ondanks het feit dat we wellicht hobbels en dalen tegen zullen komen.
Het gaat om de houding waarmee je jezelf en het leven benaderd. Liefdevol, Geduldig en met Aandacht zijn de hoofd ingrediënten.

Het vraagt van ons volwassenen om schoonmaak te houden in onze manier van denken en hoe we het leven benaderen. Daarmee kunnen we onze kinderen iets anders aanreiken. Hierdoor zullen zij al vanaf hun geboorte worden omringd door mensen, die met liefdevolle aandacht Aanwezig zijn

 

                                 

 

In mijn praktijk Aanraking bied ik in het gesprek of tijdens de massage, ruimte om aanwezig te zijn.
Aandacht te hebben voor de gevoelens en de gedachten, die er zijn.

Holistic Pulsing is een techniek, die je met zachtheid in beweging brengt. En je weer herinneren kan aan je oorsprong. Onze ware natuur is vreugde. Waar spelen en dansen een natuurlijke uitdrukking van zijn.

Pijn in welke vorm dan ook, is niet gebaat bij verdringing. De erkenning alleen al.
"Het doet pijn". En hier dan volkomen met je aandacht bij blijven.

Pijn is energie, dat afgescheiden is geraakt van het geheel en daardoor niet meer kan meestromen met de totale levensenergie. Je pijn liefdevol waarnemen, zonder te denken, dat je deze pijn bent, maakt een wereld van verschil.

Mijn bijdrage in een sessie zijn mijn vriendelijke handen en een stil, luisterend hart.
Het helpt je om dieper te gaan ervaren. En om te gaan kijken onder de laagjes van ontkenning, beschermende gedachten en angst.

Je bent het waard om weer je ware natuur te kunnen leven!

 

 

 

Het is al weer een aantal jaren (begin 2019) geleden, dat het programma Radar aandacht schonk aan melatonine gebruik bij kinderen, wanneer deze moeilijkheden hebben met slapen.

Een deskundige vraagt zich af, of je je kind wel de boodschap wilt geven,
dat het alleen m.b.v. een pilletje kan slapen. Goed om eens over na te denken.

 

We mogen leren vertrouwen op, dat de natuur of het leven zelf, precies weet hoe bepaalde
fysieke processen vorm krijgen. Wanneer er dus iets mis is, met zoiets natuurlijks als in slaap
vallen, zijn we dan misschien gewoon niet wat afgedwaald van juist dit 'leven' zelf?

 

Ik denk dat veel ouders wel creatief zijn in het vorm geven aan, een soort van ‘naar bed gaan’ ritueel. Maar soms kost het misschien gewoon moeite om jezelf en je kind in de rust te brengen.

Denk dan eens aan een voetmassage geven voor het slapen gaan. De handeling zelf brengt je al tot rust. En juist het masseren van de voeten haalt de aandacht van je kind weg bij de alertheid van zijn zintuigen en zijn hoofd met gedachten. Dit geldt zeker voor schoolgaande kinderen.

Waarschijnlijk zul je zelf ook merken, dat je er rustiger van wordt. Een win - win situatie dus.
En daarnaast is het toch heerlijk om even van de aanraking te genieten en het contact
wat hierdoor ontstaat.

 

                                            

 

Op deze manier kun je een prettige overgang maken van activiteit, naar de overgave aan de slaap.

Wil je meer lezen over het kind en bewust ouderschap, klik dan op onderstaande link.
Of ga naar mijn website en lees meer, onder ‘de reis naar binnen’.

 

https://www.aanraking.eu/de-reis-naar-binnen/bewust-ouderschap

 

 

 

Ik schrijf dit artikel met dank aan de Happinez, Joanne Wienen, Alain de Botton. En Harville Hendrix – Getting the love we want.

Nergens wordt zoveel over geschreven, gezongen en in beeld gebracht, als de liefde. Een zielsverwant die je completeert, die altijd aan jouw kant staat, je moeiteloos doorziet en intuïtief aanvoelt wat jij nodig hebt.

 

Er is veel over te zeggen, dus dit bericht zal zeker leiden tot inspiratie voor meer.

 

In het licht van een andere kijk op zaken, vind ik het onderstaande erg verfrissend. En het nodigt uit om vragen te stellen en te onderzoeken.

Waarom je de ware nooit zult vinden (en waarom dat niet erg is)

Volgens filosoof Alain de Botton komen we aan het bovenstaande idee doordat we in een heel specifiek tijdperk in de geschiedenis van de liefde leven: de romantiek.

 

Zeker toen ik op de middelbare school zat wist ik best, dat het huwelijk van mijn ouders niet voldeed aan het romantische plaatje van partners, die elkaar aanvoelen en een passionele liefde delen. En toch droomde ook ik van een partner, die me completeert en gelukkig maakt.

 

                       

 

Nu na een vaste relatie van 26 jaar en ongeveer 10 jaar alleen, ben ik niet op zoek naar, die andere ‘ware’ partner.
Wel had ik de reis van persoonlijke groei, bewustwording en helen van kindertijd wonden, graag samen met hem gemaakt.

Harville Hendrix beschrijft het in zijn boek ‘Getting the love we want’ als volgt:

Het huwelijk (of elke andere vaste relatie) is geen statisch iets maar een psychologische en spirituele reis die begint met de extase van de aantrekkingskracht, en die zich kronkelt langs een hobbelige weg van zelfontdekking en zijn hoogtepunt vindt in het creëren van een intieme, vreugdevolle, levenslange band. Of je de volle potentie van deze visie zult verwezenlijken hangt niet af van of je de juiste partner aantrekt maar van je bereidheid kennis te verwerven over verborgen delen van jezelf.

 

Een andere reden waarom we Die Ene Persoon niet gaan vinden, is omdat we volgens De Botton onbewust niet op zoek zijn naar écht liefdesgeluk, maar vooral naar iets dat lijkt op ons idéé van liefde. Met andere woorden: de gevoelens die wij herkennen uit onze opvoeding. En daar wordt het mistig.

Onze samenleving is in mijn optiek niet echt gericht op het leren kennen van de eigenheid van mensen (individuen). We worden vanaf het moment, dat we worden geboren meegenomen in de stroom van een grote gemene deler. De verwachtingen van onze maatschappij waar we aan moeten voldoen. En deze laat tot heden weinig ruimte en uitnodiging om te investeren in het leren kennen van jezelf.

Hier zit gelijk een linkje naar mijn bericht over ‘gratis geld’. Want onbeperkte financiële middelen bieden ruimte om meer je eigen weg te volgen en tijd te hebben voor het verwerven van kennis over jezelf.
Niet al je energie hoeft te gaan naar je overleving.
Je kunt het verschuiven naar de kwaliteit van je leven.
Natuurlijk is geld alleen niet voldoende, er moet veel meer een sfeer ontstaan waarin het heel geaccepteerd is, dat we hier tijd aan besteden en het ook echt waardevol vinden. We moeten leren zien hoeveel het ons kan brengen. Voor de totale mensheid en de aarde.

Er zijn mensen, die ons voorgingen. Dus waarom zou jij niet de volgende zijn?

Durven we een gesprek te voeren over onze verschillen, kwetsbaarheden, angsten en rare hersenkronkels? Met onze partners, vrienden of collega’s.
Wil de ander luisteren.

 

In mijn praktijk Aanraking bied ik een veilige ruimte om dit gesprek met mij te voeren. Ik noem mezelf de alternatieve psycholoog, omdat ik geen reguliere opleiding heb op dit vlak, maar vooral werk met mijn eigen levenservaring en ontdekkingsreis. Waarin o.a. inzichten vanuit boeken mijn dierbare reisgenoten zijn. Daarnaast gebruik ik massages om je in contact te brengen met het voelen van je  lichaam. In ons hoofd zijn we in staat tot het verzinnen van verhalen, je lichaam echter laat voelen wat er is.
Zonder enig oordeel.

Ik wil je het vertrouwen geven, dat je je eigen antwoorden kunt vinden en het pad, dat je wilt gaan. Zo kun je in ieder geval een liefdevolle partner voor jezelf worden.

 

 

Het is voor mij geen nieuw idee; ik leen echter graag de titel voor dit artikel van Rutger Bregman. Zijn boek met dezelfde titel is een goede inspiratiebron en ik nodig iedereen dan ook van harte uit, om dit boek te lezen.

Het fenomeen geld is ooit door de mens uitgevonden en inmiddels zijn we er zo mee verweven, dat het een uitdaging is, om je alleen al een wereld zónder geld voor te stellen. Toch begint het volgens mij daar! Kunnen we ons voorstellen, dat we alles regelen zonder, dat er geld aan te pas komt?

Als we iedereen toegang zouden verschaffen tot dezelfde oneindige hoeveelheid geld, dan verwijderen we tekort, grenzen en armoede.

Er is een onderliggende gedachte (aanname), die we zeker moeten loslaten.
 ‘Geld moeten we verdienen’. We leven al zolang met deze aangeleerde waarheid, dat bijna niemand hem in twijfel trekt.

Het is niet waar, maar ooit ergens in onze geschiedenis ontstaan. En zeker in de Westerse wereld zijn we er steeds meer in verstrikt geraakt.

Begrijp me goed, ik ben geen tegenstander van geld. Ik kan het zien als de meest primaire, menselijke en zichtbare uitdrukking van overvloed. Onze ware, universele natuur is overvloed.
En na eeuwen van belemmering om deze overvloed, waarlijk vrij uit te laten stromen moeten we onszelf uitdagen om het ‘oude’ los te laten.

 

Gebruik je fantasie en voorstellingsvermogen en ga vooral uit van het ‘goede’. Want je zult héél veel
ja, maar……. in je gedachtegangen tegenkomen.

 

                                 

 

Het geld verdienen is gekoppeld aan het feit, dat we de verschillende activiteiten tevens verschillend zijn gaan waarderen. Dit heeft tot gevolg, dat we eigenlijk vinden, dat de ene persoon over meer geld mag beschikken, dan de andere persoon.

Is de ene mens echt meer waard, dan de andere mens?

Het leidt tot onderlinge competitie en chagrijn. Geld is een grote drijfveer geworden en veel van onze aandacht en energie gaat hier naartoe. Hele systemen zijn er ontstaan rond ons fenomeen geld.
In mijn ogen helpt het ons niet om in harmonie, de beste keuzes te maken, die als geheel verder helpt.

Waar zou je focus komen te liggen, als het saldo op je bankrekening altijd toereikend is?

Probeer je eens voor te stellen, wat een vrijheid en rijkdom je tot je beschikking zou hebben.
Dit leidt zonder twijfel tot het feit, dat we andere keuzes gaan maken.

 

Ik zal zeker op een later moment nog terugkomen op dit idee.

Fantaseer er in de tussentijd vooral lustig op los.